ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,966
Yesterday:4,061
Today:500

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S119WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Lễ KhangAn06/08/1999 
2 Nguyễn Ngọc MaiAnh03/01/2000 
3 Tôn Đặng QuangChiến22/03/1999 
4 Lê ThúyDiễm22/10/1997 
5 Nhan TiếnĐạt04/01/2000 
6 Phạm Thị HươngGiang15/11/1999 
7 Nguyễn Thùy NgọcHân02/08/2000 
8 Nguyễn NamHoàng31/03/2000 
9 Phạm Thị BảoKhánh02/09/2000 
10 Nguyễn TuấnKiệt01/12/2000 
11 Đàm Trần ThanhLam10/12/1997 
12 Nguyễn HuyềnLinh24/03/2000 
13 Nguyễn ThủyLinh24/07/2000 
14 Nguyễn ThànhLong01/01/2000 
15 Chung HânLuân08/02/2000 
16 Trần TuấnMinh12/02/2000 
17 Võ HoàngNam29/04/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home