ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,828
Yesterday:4,061
Today:362

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-S119WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị NgọcLinh23/03/1996 
2 Nguyễn ThànhLong20/08/1999 
3 Lê KhánhNguyên12/03/1998 
4 Nguyễn Thị QuỳnhNhư20/04/1999 
5 Vương ThụcOanh18/10/1999 
6 Huỳnh Ngọc MinhTâm08/06/1999 
7 Hồng TốThanh18/11/1999 
8 Tôn Thất BáThuần12/12/1995 
9 Trương MinhThư16/11/1999 
10 Hà Ngọc QuỳnhThy01/11/1999 
11 Đoàn Thị MinhTrang08/12/1999 
12 Phạm ThùyTrang24/11/1997 
13 Nguyễn Thị HươngTrà25/01/1999 
14 Nguyễn Võ AnhTú26/12/1999 
15 Phạm Nguyễn PhươngUyên26/05/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home