ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,821
Yesterday:4,061
Today:355

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-S119WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
2 Võ ThànhPhương06/08/1995 
3 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
4 Võ ThànhTài24/02/1997 
5 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
6 Nguyễn Thị VânThanh11/08/1999 
7 Nguyễn Quốc PhướcThái11/08/1997 
8 Nguyễn PhướcThiện18/03/1994 
9 Lưu Trần HiềnThục24/08/1994 
10 Nguyễn Lê ThanhThủy18/03/1995 
11 Lưu BảoTrân19/05/1999 
12 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
13 Huỳnh Phan Anh15/07/1999 
14 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
15 Lê Ngọc MaiXuân19/12/1996 
16 Lê Nguyễn HoàngYến26/05/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home