ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,842
Yesterday:4,061
Today:376

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Finance
Exam room : IF-S119WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
2 Trần MinhNhu07/09/1992 
3 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
4 Võ ThànhPhương06/08/1995 
5 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
6 Võ ThànhTài24/02/1997 
7 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
8 Nguyễn Thị VânThanh11/08/1999 
9 Lê MinhThắng11/04/1993 
10 Nguyễn PhướcThiện18/03/1994 
11 Nguyễn Lê ThanhThủy18/03/1995 
12 Lưu BảoTrân19/05/1999 
13 Huỳnh Phan Anh15/07/1999 
14 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
15 Lê Ngọc MaiXuân19/12/1996 
16 Lê Nguyễn HoàngYến26/05/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home