ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,796
Yesterday:4,061
Today:330

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-S119WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Nguyễn HoàngAnh13/03/2000 
2 Đào NguyênAnh28/11/2000 
3 Nguyễn Hà ThuAnh20/11/1997 
4 Đinh Trần MinhChâu20/07/2000 
5 Braguier Michel Théodore VictorDavid17/10/1998 
6 Trần Thị Thu03/01/2000 
7 Huỳnh ThanhHải04/12/2000 
8 Phan NamHải28/07/2000 
9 Bùi Thị BíchHằng08/12/2000 
10 Nguyễn Thị DiễmHằng13/08/1999 
11 Nguyễn ĐìnhHuy05/07/2000 
12 Ngô ThanhLiêm27/05/2000 
13 Lê Trần NgọcMinh10/04/2000 
14 Đinh Vũ HoàngNgân30/09/2000 
15 Nguyễn Hồ BảoNgọc04/06/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home