ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,797
Yesterday:4,061
Today:331

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-S119WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Thị ThảoNguyên18/11/1999 
2 Trương XuânNguyên17/01/2000 
3 Nguyễn ChíNhân23/10/1999 
4 Nguyễn HoàngPhương09/04/2000 
5 Phạm MinhQuân04/04/2000 
6 Nguyễn Thị NgọcTâm27/03/2000 
7 Kiều MạnhThắng27/02/2000 
8 Nguyễn ĐứcThắng29/06/2000 
9 Trịnh MinhThư29/10/2000 
10 Phạm ThùyTrang24/11/1997 
11 Nguyễn Thị ThùyTrâm29/03/1999 
12 Nguyễn BảoTrân04/05/1999 
13 Nguyễn Hoàng ThanhTrúc25/12/1992 
14 Nguyễn Phúc Nguyên08/09/2000 
15 Đặng Hồng CẩmVân30/09/2000 
16 Trần Thị HoàngVy08/01/2000 
17 Trương Hoàng NhậtVy24/08/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home