ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,799
Yesterday:4,061
Today:333

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-S119WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Lễ KhangAn06/08/1999 
2 Đặng Thị TúAnh24/03/1999 
3 Nguyễn Hà VânAnh31/07/1999 
4 Trương KỳAnh16/04/2000 
5 Tôn Đặng QuangChiến22/03/1999 
6 Nguyễn Ngọc KimDung11/07/2000 
7 Kim TaeHyeok28/09/1994 
8 Nguyễn Hà12/10/1997 
9 Nguyễn Bá KhánhLinh09/12/1999 
10 Hồ HoàngLong23/09/1999 
11 Nguyễn Tấn KimLong24/12/2000 
12 Nguyễn ThànhLong20/08/1999 
13 Nguyễn ThanhLong12/12/1999 
14 Lương Vũ QuỳnhNga21/04/1999 
15 Huỳnh Thị ThanhNgân20/05/1999 
16 Nguyễn KhánhNgọc07/09/1999 
17 Đinh QuangNhật21/11/1998 
18 Lê Vủ ThụcNhi18/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home