ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,801
Yesterday:4,061
Today:335

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-S119WSB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Phước ThảoAnh16/12/1999 
2 Phạm DuyAnh21/01/1999 
3 Phạm Nguyễn QuỳnhAnh20/12/1999 
4 Nguyễn NgọcÁnh02/11/1999 
5 Lê Trần GiaBảo14/10/1999 
6 Nguyễn MinhChâu06/07/1999 
7 Lê Trần HoàngDuy21/10/1999 
8 Nguyễn Hoàng VĩnhĐạt27/11/2000 
9 Nguyễn Thị Thanh28/06/1999 
10 Văng SỹHào03/09/1999 
11 Nguyễn Thị MaiHoàng10/01/1999 
12 Nguyễn Thị CẩmHường14/07/1997 
13 Nguyễn QuốcKhánh13/10/1998 
14 Nguyễn Thị NgọcLinh23/03/1996 
15 Lê KhánhNguyên12/03/1998 
16 Hồng TốThanh18/11/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home