ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,803
Yesterday:4,061
Today:337

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-S119WSB-P7

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Võ Vũ TúAnh23/07/1999 
2 Vương ThụcOanh18/10/1999 
3 Nguyễn QuỳnhChi26/11/1999 
4 Phạm ThiệnPhương24/12/1999 
5 Lê ThúyDiễm22/10/1997 
6 Trịnh PhươngQuỳnh04/04/1999 
7 Phạm Thị HươngGiang15/11/1999 
8 Nguyễn NgọcSơn20/12/1992 
9 Lê ThúyHằng22/10/1997 
10 Nguyễn TấnSơn24/04/2000 
11 Nguyễn Trần PhiHùng15/04/2000 
12 Phan Thị ThanhThảo28/04/1999 
13 Bành PhúcHuy12/02/1999 
14 Lê Nguyễn MinhThy23/07/1999 
15 Phạm KhangHuy21/01/1999 
16 Đoàn Thị MinhTrang08/12/1999 
17 Lưu HoàiNhân07/09/1999 
18 Nguyễn Thị QuỳnhNhư20/04/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home