ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,322,993
Yesterday:4,223
Today:1,885

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-S119WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng PhươngAnh25/02/1998 
2 Phạm Nguyễn ThụyAnh20/08/1997 
3 Lê PhươngÁnh04/06/1995 
4 Nguyễn Lê ThuGiang03/10/1998 
5 Trương Trần Phương14/11/1997 
6 Lê Phương HoàngHạnh10/11/1996 
7 Phạm Thị ThuHằng11/04/1997 
8 Trần Thị NhưHằng03/03/1996 
9 Phạm MinhHiếu19/05/1997 
10 Choi JaeHo01/03/1998 
11 Nguyễn Trần GiaKhang20/06/1996 
12 Nguyễn ThếKiệt01/06/1994 
13 Nguyễn Đào TùngLinh09/07/1998 
14 HoàngMinh17/02/1996 
15 Lâm NguyệtMinh24/12/1997 
16 Trịnh KhảMinh28/08/1994 
17 Đỗ HàMy04/02/1995 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home