ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,916,070
Yesterday:1,458
Today:399

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-S119WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Dương ĐứcAnh03/01/1990 
2 Nguyễn Hoàng TrúcAnh23/02/1999 
3 Nguyễn HoàngBảo06/12/1997 
4 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
5 Huỳnh TríĐức29/06/1996 
6 Nguyễn Thị MỹDuyên16/01/1998 
7 Quách Thị MỹDuyên17/05/1996 
8 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
9 Trần Phước VinhHiển10/01/1996 
10 Hoàng Kim TháiHòa20/11/1998 
11 Hoàng Ngọc MaiHương14/09/1995 
12 Nguyễn VĩnhKhang22/06/1996 
13 Huỳnh DiệuKhánh11/02/1994 
14 Lưu Phạm BìnhMinh07/09/1999 
15 Nguyễn Thị MỹNgọc08/05/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home