ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,322,999
Yesterday:4,223
Today:1,891

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-S119WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Dương ĐứcAnh03/01/1990 
2 Nguyễn Hoàng TrúcAnh23/02/1999 
3 Nguyễn HoàngBảo06/12/1997 
4 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
5 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
6 Nguyễn Thị MỹDuyên16/01/1998 
7 Quách Thị MỹDuyên17/05/1996 
8 Huỳnh TríĐức29/06/1996 
9 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
10 Đặng TrungHiếu17/07/1999 
11 Trần Phước VinhHiển10/01/1996 
12 Hoàng Kim TháiHòa20/11/1998 
13 Hoàng Ngọc MaiHương14/09/1995 
14 Nguyễn VĩnhKhang22/06/1996 
15 Huỳnh DiệuKhánh11/02/1994 
16 Lưu Phạm BìnhMinh07/09/1999 
17 Lê Thị HoàiNam28/12/1997 
18 Nguyễn Thị MỹNgọc08/05/1996 
19 Phan Vũ MinhNhật27/03/1994 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home