ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,907
Yesterday:4,061
Today:441

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-S119WSB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThanhPhong16/07/1998 
2 Phạm Thị NgọcQuyên25/04/1984 
3 Nguyễn TấnTài09/11/1996 
4 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
5 Nguyễn Thị VânThanh11/08/1999 
6 Nguyễn Nguyên NgọcThảo21/07/1997 
7 Lê MinhThắng11/04/1993 
8 Nguyễn Lê ThanhThủy18/03/1995 
9 Nguyễn Trà MinhThư25/10/1999 
10 Nguyễn Ngọc ThùyTrang04/11/1996 
11 Phan Dương KimTrang28/04/1996 
12 Lưu BảoTrân19/05/1999 
13 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
14 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
15 Huỳnh Phan Anh15/07/1999 
16 Nguyễn Hoàng ThảoUyên07/10/1997 
17 Phạm Lê UyênUyên11/03/1996 
18 Đoàn Nguyễn ThanhVân31/12/1996 
19 Lê Ngọc MaiXuân19/12/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home