ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,374
Yesterday:4,223
Today:4,266

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Project Management
Exam room : PMa-Q119MBA-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn TiếnCường21/12/1991 
2 Võ QuốcCường18/12/1995 
3 Trần ThànhHạnh29/04/1990 
4 Nguyễn ĐứcHuy02/07/1989 
5 Nguyễn TấnHưng24/01/1989 
6 Phạm Nguyễn KimKhánh05/09/1995 
7 Trần Đình BáKhánh05/09/1993 
8 Vũ TuấnKiệt22/08/1993 
9 Lê Thị KiềuMy06/12/1992 
10 Hoa PhươngNam04/02/1988 
11 Nguyễn Thị ThảoNgọc23/04/1995 
12 Nguyễn QuỳnhNhư09/01/1995 
13 Nguyễn Thị ThúyOanh15/04/1994 
14 Phạm TháiSơn17/10/1996 
15 Trần ThanhThủy05/01/1991 
16 Nguyễn Bá PhươngThư05/12/1990 
17 Lê KhánhTrang03/11/1993 
18 Hồ HoàiTrung11/02/1991 
19 Phạm MinhTuấn17/01/1992 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home