ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,536
Yesterday:1,812
Today:803

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH44ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thụy LanAnh05/03/2000 
2 Trần Ngọc QuỳnhAnh08/12/2000 
3 Bùi AnhHuy27/02/2000 
4 Hồ ĐứcHuy06/04/2000 
5 Trần KimLong10/04/2000 
6 Nguyễn Nữ MyMy26/09/2000 
7 Nguyễn HoàngOanh17/12/2000 
8 Phạm ĐứcPhát08/04/2000 
9 Nguyễn HoàngQuân10/04/2000 
10 Lê Thị TrúcQuy29/11/2000 
11 Trần ĐanQuỳnh05/01/2000 
12 Hồ BíchSan21/03/2000 
13 Hoàng Trần MinhThảo09/11/2000 
14 Lương Thị PhươngThảo28/06/2000 
15 Nguyễn TrườngThịnh13/10/2000 
16 Chung CẩmTiên31/03/2000 
17 Nguyễn Ngọc HiềnTrâm13/09/2000 
18 Nguyễn Thị DiệuTrâm08/01/2000 
19 Nguyễn MinhTrí19/01/2000 
20 Bùi PhươngUyên28/05/1999 
21 Bùi Vũ TườngVy22/07/2000 
22 Nguyễn Thị DiễmXuân11/02/2000 
23 Trần ThanhXuân26/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home