ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,537
Yesterday:1,812
Today:804

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH44ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc BảoChâu28/01/2000 
2 Trần QuangDzin14/10/2000 
3 Bùi PhúHào24/08/2000 
4 Lê PhươngKhanh12/11/2000 
5 Huỳnh Lê QuýKhoa06/02/2000 
6 Hồ ThuNga06/04/2000 
7 Nguyễn Đắc PhươngNghi02/06/2000 
8 Tăng NgọcNhàn25/06/2000 
9 Nguyễn TrọngNhân23/01/2000 
10 Huỳnh QuangNhật01/08/2000 
11 Lê ChíThành08/01/2000 
12 Hà NgọcThảo05/06/2000 
13 Đặng ĐìnhThi27/04/2000 
14 Đoàn Lê BảoTrâm11/01/2000 
15 Dương ThuTrang02/01/2000 
16 Võ Nguyễn ThùyTrang24/03/2000 
17 Nguyễn Ngọc PhươngTrinh06/05/2000 
18 Bùi Văn HoàiTrung17/11/2000 
19 Nguyễn Thị ThuUyên22/07/2000 
20 Hồ Thị ThanhVân28/06/2000 
21 Nguyễn Thị ThùyVân17/01/2000 
22 Võ ThànhVinh13/03/2000 
23 Trương ÁiVy04/10/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home