ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,539
Yesterday:1,812
Today:806

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH44ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn MaiAnh26/06/2000 
2 Tăng Thị LanAnh03/05/2000 
3 Bùi Thị NgọcÁnh03/06/2000 
4 Trương Ngô ÁiDân27/09/2000 
5 Vũ Thị AnhĐào07/05/2000 
6 Huỳnh Hoa HồngHân25/09/2000 
7 Nguyễn MinhHiếu03/03/2000 
8 Nguyễn KhánhHuyền29/12/2000 
9 Lê GiaKhánh29/08/2000 
10 Nguyễn Vũ ĐăngLinh14/11/2000 
11 Lê Kiều Thiên29/02/2000 
12 Từ Thị ThanhMai21/04/2000 
13 Huỳnh CôngMinh03/01/2000 
14 Trần Hứa GiaMinh04/07/2000 
15 Bùi NhậtNam27/06/2000 
16 Trang Dương ThiênNhi29/03/2000 
17 Bùi Thị HàPhương03/04/2000 
18 Nguyễn Thị ThanhThư19/06/2000 
19 Võ Nguyên HoàiThương20/07/2000 
20 Lê Hoàng MinhTrang12/11/2000 
21 Nguyễn PhiVân27/02/2000 
22 Viên NhậtVi13/11/2000 
23 Huỳnh Trần ThảoVy26/01/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home