ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,644
Yesterday:1,812
Today:911

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-DH44ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thụy LanAnh05/03/2000 
2 Trần Ngọc QuỳnhAnh08/12/2000 
3 Trần QuangDzin14/10/2000 
4 Bùi PhúHào24/08/2000 
5 Bùi AnhHuy27/02/2000 
6 Hồ ĐứcHuy06/04/2000 
7 Lê PhươngKhanh12/11/2000 
8 Huỳnh Lê QuýKhoa06/02/2000 
9 Trần KimLong10/04/2000 
10 Nguyễn Nữ MyMy26/09/2000 
11 Tăng NgọcNhàn25/06/2000 
12 Nguyễn TrọngNhân23/01/2000 
13 Huỳnh QuangNhật01/08/2000 
14 Nguyễn HoàngOanh17/12/2000 
15 Phạm ĐứcPhát08/04/2000 
16 Hoàng Trần MinhThảo09/11/2000 
17 Lương Thị PhươngThảo28/06/2000 
18 Nguyễn TrườngThịnh13/10/2000 
19 Đoàn Lê BảoTrâm11/01/2000 
20 Dương ThuTrang02/01/2000 
21 Võ Nguyễn ThùyTrang24/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home