ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,687
Yesterday:1,812
Today:954

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-DH44ISB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Phan TrườngHải04/04/2000 
2 Nguyễn Ngọc BảoHân17/11/2000 
3 Trần HoàngKhánh05/11/2000 
4 Nguyễn Thị BạchKim11/07/2000 
5 Quách HoàngKim15/05/2000 
6 Nguyễn Ngọc TrúcLinh29/11/2000 
7 Quách Trần PhươngLinh07/04/2000 
8 Lê NhậtMinh08/09/2000 
9 Lý Ngọc ThảoTiên04/06/2000 
10 Trần Thị BảoTrâm02/08/2000 
11 Lê HuỳnhTrân27/09/2000 
12 Phan Huỳnh ChâuTrân14/09/2000 
13 Lê Hoàng MinhTrang12/11/2000 
14 Nguyễn MinhTrang03/09/2000 
15 Nguyễn ThanhTrúc29/04/2000 
16 Trần QuốcTrung19/01/2000 
17 Nguyễn ThanhTùng20/02/2000 
18 Lương Thị ThanhTuyền06/05/2000 
19 Nguyễn Đỗ PhươngUyên13/06/2000 
20 Phạm Lê PhươngVy11/07/2000 
21 Lương TriềuVỹ09/10/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home