ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,595
Yesterday:1,812
Today:862

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH44ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hoàng KiềuAnh22/02/2000 
2 Trần DuyAnh30/09/2000 
3 Trần ChíHào04/01/2000 
4 Nguyễn TrungHậu16/09/2000 
5 Nguyễn ÁnhHòa13/08/2000 
6 Trần ThươngHuyền29/02/2000 
7 Đậu HoàngMy11/06/2000 
8 Lê Nguyễn TrúcNgân25/12/2000 
9 Trần Thái GiaNghi14/05/2000 
10 Trần MỹNgọc04/02/2000 
11 Nguyễn Thị QuỳnhNhi10/07/2000 
12 Phan Thị UyểnNhi17/04/2000 
13 Trần PhươngNhi08/03/2000 
14 Nguyễn Hữu HoàngPhúc04/01/2000 
15 Lê Trần ThanhTâm01/10/2000 
16 TrầnTấn23/03/2000 
17 Hồ MinhThư26/03/2000 
18 Phan Thị AnhThư27/11/2000 
19 Tống Trần KhánhToàn21/08/2000 
20 Lê ThanhTrà29/10/2000 
21 Nguyễn Thị PhiVân09/08/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home