ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,596
Yesterday:1,812
Today:863

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH44ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Danh PhươngAnh25/09/2000 
2 Phạm Hồ HoàngDung02/08/2000 
3 Nguyễn Trần ThùyDương06/08/2000 
4 Nguyễn ĐìnhDuy26/02/2000 
5 Lê Nguyễn NgọcDuyên29/06/2000 
6 Huỳnh MaiHuỳnh10/11/2000 
7 Đỗ QuỳnhMai28/03/2000 
8 Lê Hạ ThiênMinh13/04/2000 
9 Lê Trần HoàngPhương22/12/1999 
10 Lê Nguyễn NgọcThảo08/08/2000 
11 Lư ThươngThương19/01/2000 
12 Lê MinhThúy05/03/1999 
13 Đỗ HoàngThy27/08/2000 
14 Hoàng Ngọc UyênTrang30/04/2000 
15 Nguyễn Vũ ThùyTrang30/07/2000 
16 Lê Nguyễn SơnTrúc30/04/2000 
17 Hồ Nguyễn NhãUyên26/06/1999 
18 Phạm Thị MỹUyên16/02/2000 
19 Nguyễn Anh30/03/2000 
20 Đỗ KhánhVy08/05/2000 
21 Phạm Thị ThảoVy03/05/2000 
22 Nguyễn Hoàng HảiYến18/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home