ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,613
Yesterday:1,812
Today:880

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Ông VânAnh24/08/1999 
3 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
4 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
5 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
6 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
7 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
8 Lý HồngNhung07/07/1999 
9 Võ Thị HoàngOanh30/12/1996 
10 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
11 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
12 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
13 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
14 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
15 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
16 Nguyễn Tống QuỳnhTiên03/02/1999 
17 Dương ThuTrà27/07/1999 
18 Đặng TúTrân20/01/1999 
19 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home