ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,623
Yesterday:1,812
Today:890

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH43ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần QuốcBảo28/05/1998 
2 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
3 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
4 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
5 Mai Lê ThụcTrang31/07/1999 
6 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
7 Nguyễn Thị Mỹ05/08/1999 
8 Dương MaiUyên05/03/1999 
9 Nguyễn Hoài TrúcUyên09/07/1999 
10 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
11 Lê ThuVân05/03/1999 
12 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
13 Võ Lưu TườngVi21/06/1999 
14 Tăng ThếVinh20/03/1999 
15 Nguyễn Diệp ThảoVy18/05/1999 
16 Nguyễn Hoàng PhươngVy07/05/1999 
17 Võ Thị ThảoVy28/12/1999 
18 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
19 Phạm Thị HảiYến20/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home