ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,627
Yesterday:1,812
Today:894

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng Thị MinhAnh14/07/1998 
2 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
3 Đỗ QuốcBảo03/12/1996 
4 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
5 Dương PhongDuy07/12/1999 
6 Nguyễn KhánhDuy15/01/1999 
7 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
8 Hoàng ChâuGiang28/08/1999 
9 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
10 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
11 Ngô LệHạnh04/06/1999 
12 Phan MinhHiếu31/08/1999 
13 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
14 Phạm LêKhánh08/09/1999 
15 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
16 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
17 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home