ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,631
Yesterday:1,812
Today:898

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH43ISB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
2 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
3 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
4 Mai ThùyDương15/04/1999 
5 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
6 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
7 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
8 Trần GiaKhương01/08/1999 
9 Lương KỷLinh10/06/1999 
10 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
11 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
12 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
13 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
14 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
15 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
16 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
17 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home