ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,635
Yesterday:1,812
Today:902

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-DH43ISB-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hứa KimChi11/03/1998 
2 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
3 Lê KhánhDung23/06/1999 
4 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
5 Trần HàMy11/12/1998 
6 Lê XuânNam20/01/1998 
7 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
8 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
9 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
10 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
11 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
12 Bảo Tôn Nữ ThuPhương19/08/1999 
13 Tăng MinhQuân20/02/1999 
14 Võ XuânQuỳnh21/04/1999 
15 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
16 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
17 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
18 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
19 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home