ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,659
Yesterday:1,812
Today:926

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Ông VânAnh24/08/1999 
3 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
4 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
5 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
6 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
7 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
8 Nguyễn ViệtDũng30/01/1998 
9 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
10 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
11 Lương KỷLinh10/06/1999 
12 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
13 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
14 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
15 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
16 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
17 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
18 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
19 Vũ QuangThành14/05/1999 
20 Bùi ĐứcThuận13/08/1999 
21 Đặng TúTrân20/01/1999 
22 Phạm Quốc ThùyTrân18/01/1998 
23 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home