ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,552
Yesterday:1,812
Today:819

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Đoàn Trần ThiênÂn13/07/1999 
3 Diệp QuếAnh18/08/1999 
4 Ông VânAnh24/08/1999 
5 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
6 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
7 Phạm MinhChiến05/06/1999 
8 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
9 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
10 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
11 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
12 Kiều QuangHuy24/09/1998 
13 Lê QuangHuy15/03/1999 
14 Trần GiaHuy19/07/1998 
15 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
16 Lương MinhKhoa31/08/1999 
17 Lương KỷLinh10/06/1999 
18 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
19 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
20 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
21 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
22 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home