ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,553
Yesterday:1,812
Today:820

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH43ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
2 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
3 Trần GiaKhương01/08/1999 
4 Nguyễn NgọcLam16/05/1999 
5 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
6 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
7 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
8 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
9 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
10 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
11 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
12 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
13 Võ Thị HoàngOanh30/12/1996 
14 Nguyễn Hữu MinhPhú29/06/1999 
15 Bảo Tôn Nữ ThuPhương19/08/1999 
16 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
17 Võ XuânQuỳnh21/04/1999 
18 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
19 Bùi ĐứcThuận13/08/1999 
20 Đặng TúTrân20/01/1999 
21 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
22 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home