ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,554
Yesterday:1,812
Today:821

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH43ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Mai ThùyDương15/04/1999 
2 Phan MinhHiếu31/08/1999 
3 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
4 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
5 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
6 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
7 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
8 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
9 Nguyễn Phạm MinhTâm11/06/1999 
10 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
11 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
12 Võ TrầnThiên26/09/1998 
13 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
14 Cao Đỗ VânThy01/06/1999 
15 Nguyễn Tống QuỳnhTiên03/02/1999 
16 Dương ThuTrà27/07/1999 
17 Nguyễn Thị ThanhTrà20/02/1999 
18 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
19 Mai Lê ThụcTrang31/07/1999 
20 Nguyễn Thị Mỹ05/08/1999 
21 Nguyễn Hoài TrúcUyên09/07/1999 
22 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home