ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,555
Yesterday:1,812
Today:822

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trịnh NhưAn31/10/1998 
2 Nguyễn ThếHải17/07/1998 
3 Trang Du ThụcHạnh14/09/1999 
4 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
5 Phan Hồng NguyênKhoa30/07/1999 
6 Lý HồngNhung07/07/1999 
7 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
8 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
9 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
10 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
11 Phan Duy MinhTrí26/05/1999 
12 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
13 Nguyễn MinhTrưởng07/08/1999 
14 Dương MaiUyên05/03/1999 
15 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
16 Lê ThuVân05/03/1999 
17 Võ Lưu TườngVi21/06/1999 
18 Tăng ThếVinh20/03/1999 
19 Nguyễn Diệp ThảoVy18/05/1999 
20 Nguyễn Hoàng PhươngVy07/05/1999 
21 Võ Thị ThảoVy28/12/1999 
22 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
23 Phạm Thị HảiYến20/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home