ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,515
Yesterday:1,812
Today:782

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Business
Exam room : IB-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
2 Phạm TríCường04/02/1998 
3 Lê Ngọc TốĐoan08/12/1998 
4 Lê MinhĐức27/08/1998 
5 Khương AnhDũng03/05/1998 
6 Nguyễn ViệtDũng30/01/1998 
7 Trần KhươngDuy05/04/1998 
8 Lê TrầnHải07/05/1998 
9 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
10 Phạm VươngHuy05/01/1998 
11 Lê NguyênKhang07/01/1998 
12 Vũ Hồng YếnKhanh01/01/1998 
13 Nguyễn Ngọc HoàngLan23/08/1998 
14 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
15 Nguyễn HoàngMinh28/07/1998 
16 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
17 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
18 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
19 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
20 La ThanhThanh17/09/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home