ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,516
Yesterday:1,812
Today:783

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Business
Exam room : IB-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn NgọcÁnh22/12/1997 
2 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
3 Nguyễn Đức MinhĐăng23/12/1998 
4 Nguyễn TiếnDũng16/10/1998 
5 Nguyễn BảoDuy06/11/1998 
6 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
7 Trương ThùyGiang06/10/1998 
8 Trần NgọcLan16/09/1998 
9 Hà Nguyễn KhánhLinh09/12/1998 
10 Phạm MaiLy09/05/1998 
11 Trần PhươngMai02/06/1998 
12 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
13 Trương VănNam28/07/1998 
14 Đào AnhThư10/11/1998 
15 Phạm Quốc ThùyTrân18/01/1998 
16 Hoàng Anh12/01/1998 
17 Bùi ĐìnhTuấn26/06/1998 
18 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
19 Tô NhãVăn15/08/1998 
20 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home