ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,545
Yesterday:1,812
Today:812

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Auditing
Exam room : Au-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Dương Võ TríĐức05/09/1996 
2 Nguyễn BảoDuy06/11/1998 
3 Phạm VươngHuy05/01/1998 
4 Lê NguyênKhang07/01/1998 
5 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
6 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
7 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
8 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
9 Thiều Thị TrangThi04/11/1997 
10 Vũ ThịThu02/09/1998 
11 Phạm Quốc ThùyTrân18/01/1998 
12 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
13 Hoàng Anh12/01/1998 
14 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
15 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
16 Tô NhãVăn15/08/1998 
17 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home