ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,563
Yesterday:1,812
Today:830

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Risk Management
Exam room : FRM-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn BảoDuy06/11/1998 
2 Nguyễn PhướcHậu24/12/1998 
3 Lê ThanhHiếu19/02/1998 
4 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
5 Trương VănNam28/07/1998 
6 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
7 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
8 Nguyễn Lê HoàiTâm25/08/1998 
9 La ThanhThanh17/09/1998 
10 Dương ÁiThi19/06/1998 
11 Thiều Thị TrangThi04/11/1997 
12 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
13 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
14 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
15 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
16 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
17 Tô NhãVăn15/08/1998 
18 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home