ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,606
Yesterday:1,812
Today:873

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Marketing Planning Projects
Exam room : MPP-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan Long TrâmAnh12/09/1998 
2 Trần MinhAnh11/06/1998 
3 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
4 Lê Ngọc TốĐoan08/12/1998 
5 Nguyễn ThùyDung02/08/1998 
6 Khương AnhDũng03/05/1998 
7 Nguyễn ViệtDũng30/01/1998 
8 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
9 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
10 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
11 Lý HoànHảo13/04/1998 
12 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
13 Phạm MaiLy09/05/1998 
14 Du GiaMinh24/08/1998 
15 Trần HàMy11/12/1998 
16 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
17 Nguyễn HảiNam25/11/1997 
18 Nguyễn Thị HồngNgọc26/03/1998 
19 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
20 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
21 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
22 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
23 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
24 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
25 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home