ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,608
Yesterday:1,812
Today:875

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Marketing Planning Projects
Exam room : MPP-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
2 Trần TrâmAnh11/11/1998 
3 Phạm TríCường04/02/1998 
4 Nguyễn Đức MinhĐăng23/12/1998 
5 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
6 Lê TrầnHải07/05/1998 
7 Lê MỹHạnh06/10/1998 
8 Nguyễn Vũ PhươngHiền08/10/1997 
9 Nguyễn TiếnHưng11/08/1998 
10 Nguyễn Ngọc ĐứcHuy30/01/1998 
11 Vũ Hồng YếnKhanh01/01/1998 
12 Bành MỹMỹ12/07/1998 
13 Trần BửuNgân16/11/1996 
14 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
15 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
16 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
17 Đổng ThuThảo30/10/1998 
18 Lê VũThiện30/12/1998 
19 Đào AnhThư10/11/1998 
20 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
21 Ngô BảoTrân21/12/1997 
22 Nguyễn Lê BảoTrân24/10/1998 
23 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
24 Nguyễn Thị ÁiVy23/06/1997 
25 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
26 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home