ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,751
Yesterday:1,812
Today:1,018

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Revoluntary Lines of the Communist Party of Vietnam
Exam room : RLCP-DHISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng Thị MinhAnh14/07/1998 
2 Trần TrâmAnh11/11/1998 
3 Nguyễn NgọcÁnh22/12/1997 
4 Hứa KimChi11/03/1998 
5 Nguyễn Đức MinhĐăng23/12/1998 
6 Lê MinhĐức27/08/1998 
7 Nguyễn ThùyDung02/08/1998 
8 Nguyễn TiếnDũng16/10/1998 
9 Nguyễn ViệtDũng30/01/1998 
10 Nguyễn BảoDuy06/11/1998 
11 Trần KhươngDuy05/04/1998 
12 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
13 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
14 Lê TrầnHải07/05/1998 
15 Lê MỹHạnh06/10/1998 
16 Lý HoànHảo13/04/1998 
17 Nguyễn PhướcHậu24/12/1998 
18 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
19 Lê ThanhHiếu19/02/1998 
20 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
21 Hoàng05/04/1998 
22 Nguyễn TiếnHưng11/08/1998 
23 Nguyễn Thị HảiHương28/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home