ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,754
Yesterday:1,812
Today:1,021

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Revoluntary Lines of the Communist Party of Vietnam
Exam room : RLCP-DHISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc ĐứcHuy30/01/1998 
2 Lê NguyênKhang07/01/1998 
3 Vũ Hồng YếnKhanh01/01/1998 
4 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
5 Trần NgọcLan16/09/1998 
6 Trần PhươngMai02/06/1998 
7 Du GiaMinh24/08/1998 
8 Bành MỹMỹ12/07/1998 
9 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
10 Trương VănNam28/07/1998 
11 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
12 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
13 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
14 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
15 Trần Thị QuỳnhNhư09/03/1998 
16 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
17 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
18 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
19 Nguyễn Lê HoàiTâm25/08/1998 
20 La ThanhThanh17/09/1998 
21 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
22 Đổng ThuThảo30/10/1998 
23 Dương ÁiThi19/06/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home