ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,507
Yesterday:1,812
Today:774

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Revoluntary Lines of the Communist Party of Vietnam
Exam room : RLCP-DHISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn Trần ThiênÂn13/07/1999 
2 Trần QuốcBảo28/05/1998 
3 Lê KhánhDung23/06/1999 
4 Mai XuânHải29/04/1998 
5 Ngô LệHạnh04/06/1999 
6 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
7 Lê VũThiện30/12/1998 
8 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
9 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
10 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
11 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
12 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
13 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
14 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
15 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
16 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
17 Hoàng Anh12/01/1998 
18 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
19 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
20 Tô NhãVăn15/08/1998 
21 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
22 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
23 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home