ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINK



Visit:2,684,509
Yesterday:1,812
Today:776

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Revoluntary Lines of the Communist Party of Vietnam
Exam room : RLCP-DHISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
2 Bùi KhangCát11/02/1997 
3 Mai ThùyDương15/04/1999 
4 Dương PhongDuy07/12/1999 
5 Phan MinhHiếu31/08/1999 
6 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
7 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
8 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
9 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
10 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
11 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
12 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
13 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
14 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
15 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
16 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
17 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
18 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
19 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
20 Nguyễn Hữu MinhPhú29/06/1999 
21 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
22 Tăng MinhQuân20/02/1999 
23 Võ MinhQuang07/04/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home