ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,512
Yesterday:1,812
Today:779

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Revoluntary Lines of the Communist Party of Vietnam
Exam room : RLCP-DHISB-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
3 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
4 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
5 Lê Ngọc TốĐoan08/12/1998 
6 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
7 Trang Du ThụcHạnh14/09/1999 
8 Lương KỷLinh10/06/1999 
9 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
10 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
11 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
12 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
13 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
14 Trần HàMy11/12/1998 
15 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
16 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
17 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
18 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
19 Võ TrầnThiên26/09/1998 
20 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
21 Nguyễn MinhTrưởng07/08/1999 
22 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
23 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home