ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINK



Visit:2,684,513
Yesterday:1,812
Today:780

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Revoluntary Lines of the Communist Party of Vietnam
Exam room : RLCP-DHISB-P7

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Ông VânAnh24/08/1999 
2 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
3 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
4 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
5 Nguyễn ĐứcDuy14/08/1998 
6 Nguyễn Vũ PhươngHiền08/10/1997 
7 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
8 Phan Hồng NguyênKhoa30/07/1999 
9 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
10 Lý HồngNhung07/07/1999 
11 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
12 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
13 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
14 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
15 Đào AnhThư10/11/1998 
16 Nguyễn Tống QuỳnhTiên03/02/1999 
17 Dương ThuTrà27/07/1999 
18 Nguyễn Thị ThanhTrà20/02/1999 
19 Đặng TúTrân20/01/1999 
20 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
21 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
22 Phan Duy MinhTrí26/05/1999 
23 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
24 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home