ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,684,514
Yesterday:1,812
Today:781

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Revoluntary Lines of the Communist Party of Vietnam
Exam room : RLCP-DHISB-P8

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
2 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
3 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
4 Nguyễn Đặng QuốcHưng06/03/1997 
5 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
6 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
7 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
8 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
9 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
10 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
11 Nguyễn Thị Mỹ05/08/1999 
12 Dương MaiUyên05/03/1999 
13 Nguyễn Hoài TrúcUyên09/07/1999 
14 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
15 Lê ThuVân05/03/1999 
16 Nguyễn Thị QuỳnhVân21/09/1997 
17 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
18 Võ Lưu TườngVi21/06/1999 
19 Tăng ThếVinh20/03/1999 
20 Nguyễn Diệp ThảoVy18/05/1999 
21 Nguyễn Hoàng PhươngVy07/05/1999 
22 Võ Thị ThảoVy28/12/1999 
23 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
24 Phạm Thị HảiYến20/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home