ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,196
Yesterday:3,127
Today:1,282

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S219WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ChâuAnh10/09/2000 
2 Thái VânAnh20/07/1999 
3 Trịnh Hoàng TúAnh19/10/2000 
4 Trần Quốc GiaBảo19/02/2000 
5 Lê Đỗ ThànhCông10/11/2000 
6 Huỳnh HoàngĐức06/08/2000 
7 Nguyễn QuốcHuy24/07/2000 
8 Nguyễn Hoàng NamKhánh08/01/2000 
9 Lê ĐăngKhoa04/09/2000 
10 Huỳnh ThiênKim22/04/2000 
11 Nguyễn Thị NhưNgọc06/01/2000 
12 Phan Thị YếnNhi07/11/2000 
13 Trần Lê ThanhTâm21/05/2000 
14 Nguyễn ĐứcThịnh31/05/2000 
15 Phan Minh TrungTín23/05/1999 
16 Phạm Thị HươngTrang26/11/2000 
17 Nguyễn Phạm KhánhUyên31/08/2000 
18 Nguyễn QuốcVăn15/02/1998 
19 Hà ThanhVân19/08/2000 
20 Nguyễn VănViên26/07/1998 
21 Trịnh TườngVy22/05/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home