ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,026
Yesterday:3,127
Today:1,112

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-S219WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Phước ThảoAnh16/12/1999 
2 Nguyễn Hà ThuAnh20/11/1997 
3 Phạm DuyAnh21/01/1999 
4 Nguyễn NgọcÁnh02/11/1999 
5 Lê Trần GiaBảo14/10/1999 
6 Nguyễn MinhChâu06/07/1999 
7 Braguier Michel Théodore VictorDavid17/10/1998 
8 Lê Trần HoàngDuy21/10/1999 
9 Nguyễn Hoàng VĩnhĐạt27/11/2000 
10 Nguyễn Thị Thanh28/06/1999 
11 Huỳnh ThanhHải04/12/2000 
12 Phan NamHải28/07/2000 
13 Nguyễn Thị MaiHoàng10/01/1999 
14 Nguyễn Trần PhiHùng15/04/2000 
15 Bành PhúcHuy12/02/1999 
16 Nguyễn ĐìnhHuy05/07/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home