ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,028
Yesterday:3,127
Today:1,114

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-S219WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn QuốcKhánh13/10/1998 
2 Nguyễn Thị NgọcLinh23/03/1996 
3 Đinh Vũ HoàngNgân30/09/2000 
4 Nguyễn Hồ BảoNgọc04/06/1999 
5 Lê KhánhNguyên12/03/1998 
6 Nguyễn ChíNhân23/10/1999 
7 Vũ Lê PhươngQuỳnh20/05/1996 
8 Hồng TốThanh18/11/1999 
9 Phan Thị ThanhThảo28/04/1999 
10 Kiều MạnhThắng27/02/2000 
11 Hà Ngọc QuỳnhThy01/11/1999 
12 Phạm ThùyTrang24/11/1997 
13 Nguyễn Thị HươngTrà25/01/1999 
14 Phan Ngọc QuếTrân06/03/1998 
15 Huỳnh BảoTrung07/04/1996 
16 Phạm Nguyễn PhươngUyên26/05/1998 
17 Lê Nguyễn KhánhVy01/05/1996 
18 Trần Thị HoàngVy08/01/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home