ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,011
Yesterday:3,127
Today:1,097

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-S219WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần TuấnMinh12/02/2000 
2 Đinh Vũ HoàngNgân30/09/2000 
3 Nguyễn Thị NhưNgọc06/01/2000 
4 Trần ThịNgọc07/08/2000 
5 Phan Thị YếnNhi07/11/2000 
6 Võ Thị QuỳnhNhư13/01/2000 
7 Phạm Thị NgọcPhụng06/12/2000 
8 Nguyễn Châu ThảoPhương07/07/2000 
9 Nguyễn TấnSơn24/04/2000 
10 Trần Lê ThanhTâm21/05/2000 
11 Nguyễn ĐứcThịnh31/05/2000 
12 Nguyễn Đặng AnhThư11/01/2000 
13 Nguyễn Khiết MinhThư04/12/2000 
14 Phan Minh TrungTín23/05/1999 
15 Nguyễn Phúc Nguyên08/09/2000 
16 Nguyễn Phạm KhánhUyên31/08/2000 
17 Nguyễn Ngọc ThùyVân20/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home