ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,013
Yesterday:3,127
Today:1,099

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-S219WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đào NguyênAnh28/11/2000 
2 Nguyễn ChâuAnh10/09/2000 
3 Thái VânAnh20/07/1999 
4 Đinh Trần MinhChâu20/07/2000 
5 Braguier Michel Théodore VictorDavid17/10/1998 
6 Nhan TiếnĐạt04/01/2000 
7 Huỳnh HoàngĐức06/08/2000 
8 Trần Thị Thu03/01/2000 
9 Huỳnh ThanhHải04/12/2000 
10 Phan NamHải28/07/2000 
11 Nguyễn Từ ThanhHậu27/05/2000 
12 Nguyễn ĐìnhHuy05/07/2000 
13 Nguyễn Hoàng NamKhánh08/01/2000 
14 Lê ĐăngKhoa04/09/2000 
15 Mai Lê ĐăngKhoa01/05/1999 
16 Ngô ThanhLiêm27/05/2000 
17 Nguyễn Hồ BảoNgọc04/06/1999 
18 Nguyễn Thị MinhNgọc19/10/2000 
19 Lê Thị ThảoNguyên18/11/1999 
20 Trương XuânNguyên17/01/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home