ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,017
Yesterday:3,127
Today:1,103

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-S219WSB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương KỳAnh16/04/2000 
2 Nguyễn Hoàng VĩnhĐạt27/11/2000 
3 Phạm Thị HươngGiang15/11/1999 
4 Nguyễn QuốcKhánh13/10/1998 
5 Phạm Thị BảoKhánh02/09/2000 
6 Nguyễn Tấn KimLong24/12/2000 
7 Nguyễn ThànhLong01/01/2000 
8 Chung HânLuân08/02/2000 
9 Võ HoàngNam29/04/2000 
10 Nguyễn KhánhNgọc07/09/1999 
11 Lê KhánhNguyên12/03/1998 
12 Lưu HoàiNhân07/09/1999 
13 Võ Duy ÝNhi25/08/2000 
14 Nguyễn Đỗ TúQuyên08/05/2000 
15 Trần ThiệnThái13/11/2000 
16 Lê ĐứcThắng12/12/2000 
17 Nguyễn ĐứcThắng29/06/2000 
18 Nguyễn ThànhTrí24/03/2000 
19 Huỳnh BảoTrung07/04/1996 
20 Nguyễn Huỳnh ThảoUyên22/10/2000 
21 Huỳnh Nguyễn BạchVân20/10/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home