ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,668,029
Yesterday:3,127
Today:1,115

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-S219WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phước Lê HoàngLong15/05/2000 
2 Chung HânLuân08/02/2000 
3 Võ HoàngNam29/04/2000 
4 Nguyễn ThảoNguyên13/04/1999 
5 Phan Thị YếnNhi07/11/2000 
6 Phạm Vũ HuỳnhNhư11/06/1994 
7 Nguyễn Thị TúOanh03/06/2000 
8 Trần NhưPhương06/08/2000 
9 Hoàng ThiênTài25/12/1999 
10 Nguyễn Ngọc AnhTrâm17/07/1999 
11 Nguyễn Thị ThùyTrâm29/03/1999 
12 Nguyễn BảoTrân04/05/1999 
13 Trương ThụcTrân02/08/2000 
14 Đỗ Thị Cẩm16/10/2000 
15 Trịnh TườngVy22/05/1999 
16 Lê Nguyễn MinhXuân15/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home